Welcome to the better world of cow

Ganymas ir ganyklos

Leiskite pažintį pradėti pristatant žmogų, kuriuo labai tikime ir žavimės - Allan'as Savory, Savory instituto steigėjas ir vadovas. Savo karjerą pradėjęs kaip Pietų Afrikos nacionalinio parko darbuotojas - ekologas ir klimatologas, jis daug laiko skyrė mūsų planetoje vykstančių procesų stebėjimui - žalių pievų vietoje atsirandančias dykynes, netikėtai kylančius potvynius ir nematytas sausras ten, kur to niekad nebuvo.

Jis pasiūlė programas žalenų atkūrimui dykynėse... intensyvaus galvijų ganymo pagalba. Ilgai juo niekas netikėjo - tarsi nepaneigiama dogma buvo kartojama, kad "galvijai nuėda žolę iki pat šaknų, atidengia dirvą, kurią lengvai gali suardyti lietus ir vėjas, tuomet derlingas dirvos sluoksnis palaipsniui sunyksta, dirva tampa netinkama nei ganykloms, nei maistiniams ar pašariniams augalams auginti." Tai, ką įrodė Allan'as Savory yra tiksliai priešinga ir patvirtinta ne kokių nors vyriausybinių įstaigų, bet pačios gamtos.

Šiandien Savory Institutas šią žinią skleidžia ir padeda puoselėti natūralias ganyklas ne tik Afrikoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, moko ūkininkus ir Europoje. Iš šio žmogaus ir mes mokomės Holistinio ganyklų valdymo. Smagu matyti, kaip atsigauna ilgus metus nenaudoti plotai juose paleistų galvijų dėka. Smagu matyti, kaip pati galvijų fiziologija apsaugo ganyklas nuo perdėto nuėdimo, kaip galvijų sutryptos peraugusios smilgos ir piktžolės tampa natūraliu kraiku, sugeriančiu ir sulaikančiu galvijų mėšlą ir srutas nuo išplitimo aplinkoje, ir virstančia natūralia traša ir žolių sėklų sėjos priemone.

Didžiuojames "House of Angus" naudojamomis daugiametėmis ganyklomis, kurios veikia kaip filtras, sugeriantis maistines medžiagas iš galvijų mėšlo pirmiau, nei jos pasiekia vandens telkinius. Nuo žalienų, naudojamų ganykloms, šieno ir šienainio gamybai, nuplaunama tik 10% maistinių medžiagų, palyginti su ariamomis dirvomis, naudojamomis sėjomainai. Esame įsitikinę, kad daugiametės natūralios pievos visapusiškai naudingos ne tik gamtosaugos atžvilgiu, bet ir čia besiganantiems galvijams savo biologine įvairove.

Pažiūrėkite vieną iš Allano Savory pasakojimų apie jo darbą ir idėjas.

Sugįžkite netrukus - šis puslapis nuolatos atnaujinamas.

"House of Angus" galite sužinoti informaciją apie Lietuvos natūralių ir sulaukėjusių pievų savybes, pašarų ruošimo ir sandėliavimo rekomendacijas, galvijų šėrimo žiemos sezono metu sąnaudas ir nuostolių mažinimo rekomendacijas.

Susisiekite tel. nr.  8 685 06 501 arba el. paštu info (at) houseofangus.lt